3. 7. 2009

Vypočítaj z pamäti

Ako rýchlo vypočítate (z pamäti) tento príklad:
( 10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2 ) / 365 ?
Napoviem, že čísla 10, 11, 12, 13, 14 tvoria Račinského rad s jednou zaujímavou vlastnosťou.