5. 7. 2009

Schôdzka

Schôdzka začala medzi 6. a 7. hodinou večer a skončila medzi 9. a 10. hodinou.
Určite, v ktorú hodinu schôdzka začala a v ktorú skončila, ak viete, že malá a veľká ručička si za tú dobu vymenili miesta.