7. 7. 2009

Dve plechovky

Dve plechovky naplnené kávou majú rovnaký tvar a sú z rovnakého plechu. Prvá plechovka váži 2 kg a má výšku 12 cm; druhá váži 1 kg a má výšku 9,5 cm. Aká je čistá váha kávy?