3. 7. 2009

Tretia mocnina

Nájdite štyri po sebe idúce prirodzené čísla, aby súčet tretích mocnín prvých troch sa rovnal tretej mocnine štvrtého čísla.