5. 7. 2009

Turisti

K ceste je pripravených sto osôb. Desať z nich nevie ani francúzsky, ani nemecky. 75 osôb vie nemecky, 83 vie francúzsky. Koľko turistov ovláda dva jazyky?