30. 6. 2009

Ako násobia Etiópčania?

Etiópske kmene násobia dve čísla takto: napíšu oba činitele vedľa seba, potom prvý činiteľ delia dvoma a druhý násobia dvoma. Ak prvý činiteľ nie je deliteľný dvoma bez zvyšku (napr. 25/2), tak si s tým Etiópčania hlavu nelámu, napíšu 12.
Príklad: 25x43
25   43
12   86
6   172
3   344
1   688
   1075
Tento postup sa opakuje toľkokrát, až je ľavý stĺpec čísel ukončený jednotkou. Ako potom dostanú výsledok? V ľavom stĺpci preškrtnú všetky párne čísla, pretože podľa etiópskej povery prinášajú tieto čísla nešťastie. Rovnako tak preškrtnú čísla v pravom stĺpci, ktoré odpovedajú párnym číslam v ľavom stĺpci.
Nakoniec sčítajú čísla, ktoré zostali v pravom stĺpci po preškrtnutí, a dostanú správny výsledok.
Týmto spôsobom vždy dostanú správny výsledok, pretože sa pri delení neberie ohľad na zvyšky a pretože sa párne čísla preškrtnú.

Mathematica Tour 2009

Niekedy v letnom semesteri som sa zúčastnil Czech and Slovak Republic Tour, v Žiline. Prezentácia bola zameraná na produkt Mathematica, jej integráciu v oblasti vzdelania a vývoja. Anglicný názov prezentácie je Integrating Mathematica in Education and Research.

Ráno mi na e-mail prišla elektronická verzia prezentácie, v dokumente PDF (80 strán), a nejaké drobnosti. Dobre, že som si toho všimol, pretože správa bola v zložke SPAM.

Prezentáciu (v angličtine) si môžete stiahnuť tu.

Číselná sústava

Čomu sa rovná 84, ak 8.8 = 54?
Táto otázka nie je nezmyselná, pretože číslo 54 nie je číslo zapísané v desiatkovej sústave. Skúste to zistiť a dešifrovať.

Preškrtnutá číslica

Napíšme ľubovolné viacciferné číslo (napr. 7146). Jednu číslicu preškrtnime (napr. 1). Od takto vzniknutého čísla (746) odčítame ciferný súčet pôvodného čísla (18). Zistite z výsledku (728), ktorú číslicu sme preškrtli.

29. 6. 2009

Odmocnina 2

Ktoré číslo je väčšie?
štvrtá√ zo 4, alebo
siedma√ zo 7

Vypočítajte bez počítania hodnôt odmocnín.
Predchádzajúci príklad na odmocninu nájdete tu.

Včela a nektár

Včely premieňajú nektár kvetov na med, pričom z neho vylučujú vodu. Nektár obsahuje približne 70% vody, získaný med len 17%. Koľko nektáru musia včely nazbierať, aby získali 1kg medu?

Zoznam článkov s Blogtoc

Blogtoc je skript, ktorý som našiel na stránkach beautifulbeta.blogspot.com. Jeho výstupom je zoznam článkov. Používa JSON feed, články vypíše v ToC (Table Of Contents - tabuľka obsahu). ToC môže byť zoradená podľa názvu, dátumu, alebo oboje, vzostupne, alebo zostupne, a môže byť filtrovaná podľa označenia. Pôvodný skript som preložil do slovenčiny a umiestil na tento blog. Stiahnutie skriptu Blogtoc.

28. 6. 2009

Zisti ich vek

Dve priateľky sa dohadovali, koľko majú rokov. Jedna z nich hovorí: "Mám práve dvakrát toľko rokov, ako si mala ty, keď som mala toľko rokov, čo ty teraz. Akonáhle budeš mať toľko rokov, koľko je teraz mne, budeme mať spolu 63 rokov."

Koľko rokov má každá z nich?

26. 6. 2009

Prechod na 3 stĺpce

Takmer každý používa rozlíšenie 1280x1024, alebo širokouhlú variantu 1280x800. Použitie menších rozlíšení je raritou. Preto som sa rozhodol, že jednotlivé prvky blogu budú umiestnené do troch stĺpcov, namiesto predchádzajúcich dvoch. Šírka okna sa tak z pôvodných 750px zväčšila na rovných 1000px.
Od publikovania tohto príspevku sa mohlo hoc-čo zmeniť a keďže dizajn rád upravujem, nemusia byť 3 stĺpce aktuálnou záležitosťou. Napriek tomu však odporúčam, venovať stránkam viac priestoru, aby ste predišli zbytočne nevyužitému (voľnému) miestu po stranách - pokiaľ to samozrejme nebol dizajnérsky účel. Zadefinovanie šírky stránok v percentách je často užitočné, pretože šírka stránky sa prispôsobuje šírke okna prehliadača.

25. 6. 2009

Konštrukcia čísla pí

Konštrukcia čísla π, pomocou kružítka a pravítka, vyzerá nasledovne. Zostrojte pravouhlý trojuholník ABC s odvesnami 8 a 9. Dĺžka prepony AB = √(8^2 + 9^2) = √145 = 12,041 59... Podľa priloženého obrázku zostrojte na prepone AB bod D tak, aby dĺžka AD = 8,9.Potom DB = 12,041 59... - 8,9 = 3,141 59... a táto úsečka sa pri teoreticky presnej konštrukcii líši od čísla π len v milióntinách zvolenej jednotky.

Argental template

Popis: Téma Argental, určená pre Blogger, vychádza z témy Silver Plate 2. Niektoré prvky sú zjednodušené, iné zdôraznené - tvoria elegantný celok. Ide o dvojstĺpcové prevedenie, naľavo obsah, napravo menu. Menej dôležité údaje sú svetlou farbou.
Ukážka: tu
Odkaz na siahnutie: edisk.cz

Jahodový koláč

Jeden z koláčov na ktorý nedám dopustiť. A teraz v lete? Mňam dvojnásobne. Kuchár síce nie som, ale zato spokojný zákazník. Preto recept odo mňa nečakajte. Môžem vám akurát tak poradiť, aby ste otvorili Google, alebo Bing a pustili sa do vyhľadávania.

Plants vs Zombies

Vynikajúca hra na voľné chvíle! Hra ako stvorená do kancelárie, alebo pracovné pauzy. Cieľ hry je jednoduchý - kvety sa musia ubrániť pred nájazdom zombíkov. Hra má 50 levelov plus mnoho bonusových minihier.

Trailer: odkaz na youtube
Pesnička: odkaz na youtube

24. 6. 2009

Skok na začiatok

Táto malá pomôcka umožní čitateľom vašich stránok posunutie aktuálnej stránky na jej začiatok. Môže ísť o znak, ako v tomto prípade, alebo text, či obrázok, ktorý je umiestený zvyčajne v pravom dolnom rohu. Je to rýchlejšie ako používanie klávesy PGUP, ekvivalentné s klávesou HOME, s tým rozdielom, že na to stačí kliknutie myši.

Rozdelenie majetku

V starom Ríme zomrel jeden muž a zanechal po sebe ženu, ktorej sa malo narodiť dieťa. V záveti stanovil, že ak sa narodí syn, dostane 2/3 majetku a matka 1/3, ak sa narodí dcéra, dostane 1/3 majetku a matka 2/3.

Vdove sa narodili dvojčatá, chlapec a dievča. Ako rozdeliť majetok, aby to čo najviac vyhovovalo podmienkam v záveti?

23. 6. 2009

3024

Súčin štyroch za sebou idúcich prirodzených čísel je 3024.
Nájdite tieto čísla.

Vynásob za 5 sekúnd

Je možné za 5 sekúnd vynásobiť číslo
a) 105 263 157 894 736 842 dvoma
b) 1 034 482 758 620 689 655 172 413 793 troma?

Ako to dokážete bez použitia kalkulačky?

21. 6. 2009

Postupnosť čísel

Všetky čísla od 1 do 222 222 222 sú zapísané ako postupnosť prirodzených čísel. Koľkokrát sa v zápise týchto čísel vyskytne nula?

Odmocnina

Ďalší matematický príklad.

Čo je viac?
√7 + √10, alebo
√3 + √19

Výsledok určite bez počítania hodnôt odmocnín!
Je to naozaj jednoduché, čakám odpovede :)

Jazyk IDO

Tak mi napadlo, že by nebolo zlé, spísať nejaké matematické úlohy. Toto bude úplne prvá úloha - Jazyk IDO.

V jazyku IDO prečítame takýto súčet:
S A G O (múdrosť)
+ S A N O (zdravie)
F E L I C (šťastie)

Za rôzne písmená dosaďte rôzne číslice, aby súčet bol správny. Vymyslite si podobnú úlohu :)

18. 6. 2009

Blogger - výhody, nevýhody

Už je to nejaký piatok, čo používam Blogger. Jeho používanie má svoje výhody, aj nevýhody. Nasledovný súpis môže pomôcť pri rozhodovaní, kam umiestniť nový blog.

Sobík Niko

žáner: animovaný / dobrodružný / rodinný / rozprávka
rok: 2008
dĺžka: 75 min
réžia: Michael Hegner
info: csfd.cz

Rodinný animovaný film, pri ktorom si oddýchnete. Niko je malý sobík, ktorý ide za svojim snom. Chce sa naučiť lietať a robí všetko preto, aby našiel svojho otca, známeho člena Santovej letky. Nie je to však jednoduché. Nikovi nechcú jeho rozprávku uveriť.

Jedného dňa, nezbedný Niko vystrájal za hranicami teritória, kde vládnu zlí vlci. Tento závažný priestupok, ktorý znamenal smrteľné riziko pre ostatné soby, bol náležite potrestaný.

A tak sa Niko, so svojimi zvieracími kamarátmi, vybral na cestu za svojím otcom. Zažil nemalé dobrodružstvá.

15. 6. 2009

Posledné komentáre

Ak chcete zobraziť posledné komentáre (funguje pre Blogger), postupujte nasledovne. Prihláste sa do blogu, otvorte Rozloženie - Prvky stránky. Pridajte nový modul gadget, ktorý sa nazýva Informačný kanál (viď obr.)


Gadget - Informačný kanál

Aby ste zobrazili posledné komentáre, musíte pre modul Informačný kanál vyplniť adresu pre odber komentárov:
http://VASBLOG.blogspot.com/feeds/comments/default

Zmeny uložte a pozrite na váš blog!

14. 6. 2009

Archív blogu a CSS

Jeden zo základných modulov, ktoré Blogger poskytuje, je Archív blogu. Tento modul zhromaždí všetky články, ktoré zobrazí ako zoznam. Archív blogu môže predstavovať kvantum článkov, preto je umožnené zatváranie/otváranie zložiek rok a mesiac, kde sú jednotlivé články utriedené.

13. 6. 2009

Silver Plate 2 template

Popis: Téma Silver Plate, pre Blogger, sa dočkala niekoľkých inovácií - druhá verzia je tu! Sivé pozadie; 2 oddelené stĺpce - naľavo obsah, napravo menu; na zvýraznenie textu použité 3 farby - zelená, modrá, červená.
Ukážka: tu
Odkaz na stiahnutie: edisk.cz

12. 6. 2009

Komprimácia CSS

Jednoduchý spôsob ako znížiť objem prenášaných dát na vašom serveri, alebo na serveri, kde ja vaša stránka umiestená, je komprimácia CSS. Ja osobne som komprimáciou CSS ušetril cez 100 riadkov a mnoho prázdnych medzier, anglicky "white space". Čim menej dát je prenášaných, tým rýchlejšie sa stránky načítajú.

Na CSSDrive nájdete Free CSS Compressor - nástroj, ktorý urobí prácu za vás. Vložte CSS kód, ktorý potrebujete komprimovať. Nastavte mód komprimácie a správu komentárov (ponechať, zmazať). Komprimáciu spustite tlačítkom "Compress-it!". Skopírujte výsledný komprimovaný CSS.

SEO-friendly title tag

Váš blog, umiestnený na Blogspote, používa štandardne nasledujúci formát pre title tag: Názov blogu: Titulok článku

Upravený Title tag, ktorý majú vyhľadávače radšej, môže vyzerať nasledovne: Titulok článku | Názov blogu

Aby ste tohto výsledku dosiahli, potrebujete editovať html v administračnej časti vášho blogu.

11. 6. 2009

Kontakt

Potrebujete ma kontaktovať? Možnosti sú nasledovné:
- ICQ, číslo 348 718 053
- E-mail, kontaktný formulár

10. 6. 2009

Ink-blot template

Popis: Téma pre Blogger. Dôraz na priehľadnosť. Pozadie sivej farby predstavuje dopad atramentových kvapiek. Hlavné okno jemne orámované. Vo vnútri okna - naľavo obsah, napravo menu. Nadpis blogu sa nachádza nad hlavným oknom. Dôraz na modrú farbu.
Ukážka: tu
Odkaz na stiahnutie: edisk.cz

QuickSort

Jeden z mojich obľúbených predmetov bol "Údajové štruktúry". Semestrálnu prácu som zostavil v programovacom jazyku Delphi. Mojím cieľom bolo poukázať na rýchlosť triediaceho algoritmu QuickSort. Aby bolo možné rýchlosť triedenia porovnať, pole prvkov náhodných hodnôt je utriedené jednak QuickSortom, ale aj ShellSortom.

Hurá, prázdniny!

Druhý ročník mám úspešne za sebou. Minulý pondelok (1.6) som odovzdal index. To znamená, že skúškové obdobie som stihol za 2 týždne :)