30. 6. 2009

Ako násobia Etiópčania?

Etiópske kmene násobia dve čísla takto: napíšu oba činitele vedľa seba, potom prvý činiteľ delia dvoma a druhý násobia dvoma. Ak prvý činiteľ nie je deliteľný dvoma bez zvyšku (napr. 25/2), tak si s tým Etiópčania hlavu nelámu, napíšu 12.
Príklad: 25x43
25   43
12   86
6   172
3   344
1   688
   1075
Tento postup sa opakuje toľkokrát, až je ľavý stĺpec čísel ukončený jednotkou. Ako potom dostanú výsledok? V ľavom stĺpci preškrtnú všetky párne čísla, pretože podľa etiópskej povery prinášajú tieto čísla nešťastie. Rovnako tak preškrtnú čísla v pravom stĺpci, ktoré odpovedajú párnym číslam v ľavom stĺpci.
Nakoniec sčítajú čísla, ktoré zostali v pravom stĺpci po preškrtnutí, a dostanú správny výsledok.
Týmto spôsobom vždy dostanú správny výsledok, pretože sa pri delení neberie ohľad na zvyšky a pretože sa párne čísla preškrtnú.