10. 6. 2009

QuickSort

Jeden z mojich obľúbených predmetov bol "Údajové štruktúry". Semestrálnu prácu som zostavil v programovacom jazyku Delphi. Mojím cieľom bolo poukázať na rýchlosť triediaceho algoritmu QuickSort. Aby bolo možné rýchlosť triedenia porovnať, pole prvkov náhodných hodnôt je utriedené jednak QuickSortom, ale aj ShellSortom.
Pre neznalých posielam nasledujúce odkazy:
Ako funguje QuickSort?
Ako funguje ShellSort?

Hlavné okno programu je rozdelené do niekoľkých blokov:
1. Počet prvkov (max. 10 000)
2. Rozsah hodnôt (max. 20 000)
3. Výber akcie
4. Doba trvania
5. Výstup


Hlavné okno programu

Kliknutím na "USPORIADAJ" (v bloku "3. Výber akcie") sa zobrazí ďalšie okno, v ktorom je vykreslený graf.

Graf
V hornej časti okna je graf neusporiadaných prvkov. V dolnej časti je z prvopočiatku graf rovnaký (východzia pozícia). Spodný graf je však po stlačení "ŠTART" uvedený do pohybu - animácia triediaceho algoritmu QuickSort.

Animácia pozostáva z nasledovných krokov:
1. Voľba pivotového prvku
2. Farebné vyznačenie stĺpcov, ktoré budú zamenené
3. Zámena stĺpcov uvedených v kroku 2.

Textový výpis "Počet výmen" a "Pivot. stĺpec" sú každým krokom aktualizované. Ďalšou vychytávkou je možnosť zmeny rýchlosti.

Odkaz na stiahnutie programu, vrátane dokumentácie: QuickSort.zip