14. 6. 2009

Archív blogu a CSS

Jeden zo základných modulov, ktoré Blogger poskytuje, je Archív blogu. Tento modul zhromaždí všetky články, ktoré zobrazí ako zoznam. Archív blogu môže predstavovať kvantum článkov, preto je umožnené zatváranie/otváranie zložiek rok a mesiac, kde sú jednotlivé články utriedené. Táto situácia je zobrazená na nasledovnom obrázku:

Archív blogu - prepínanie stavov zatvorený/otvorený

Možností, ako prispôsobiť vzhľad archívu, je neúrekom. Zameriam sa na dve konkrétne úpravy - otváracie znaky (zmena farby), počet článkov (zmena farby).

Otváracie znaky (zmena farby)

V podstate jednoduchá záležitosť. Pri otvorení HTML kódu svojho blogu nájdete, kde sa otváracie znaky nachádzajú:
<span class="zippy toggle-open"> ▼ </span>
<span class="zippy"> ► </span>


Tagy span sú triedy (class) zippy. Jediné čo v takom prípade potrebujete, je pridanie nasledovného štýlu:
span.zippy {color: #555555;}
/* oddeľovač:
u triedy class je bodka .
u identifikácie id je mriežka #
*/

Uviedol som komentár, ako to funguje u triedy, ako u identifikácie.

Počet článkov (zmena farby)

O niečo zložitejšie. Docielime rovnakú farbu pre sumu článkov, ako u Archívu blogu, tak aj modulu Označenia. Pri hľadaní potrebného úseku HTML kódu (čo upravovať), nájdete:
<!-- Počet: Archív blogu -->
<span class="post-count" dir="ltr">(4)</span>

<!-- Počet: Označenia -->
<span dir="ltr">(3)</span>

Štýly aplikujeme cez spoločný dir. Nie je to však ani "id", ani "class", aký bude teda oddeľovač? Nebude žiadny.
Použijeme nasledovný spôsob zápisu:
span[dir~="ltr"] {color: #555555;}

A to je všetko!