30. 6. 2009

Preškrtnutá číslica

Napíšme ľubovolné viacciferné číslo (napr. 7146). Jednu číslicu preškrtnime (napr. 1). Od takto vzniknutého čísla (746) odčítame ciferný súčet pôvodného čísla (18). Zistite z výsledku (728), ktorú číslicu sme preškrtli.