25. 6. 2009

Argental template

Popis: Téma Argental, určená pre Blogger, vychádza z témy Silver Plate 2. Niektoré prvky sú zjednodušené, iné zdôraznené - tvoria elegantný celok. Ide o dvojstĺpcové prevedenie, naľavo obsah, napravo menu. Menej dôležité údaje sú svetlou farbou.
Ukážka: tu
Odkaz na siahnutie: edisk.cz