27. 7. 2009

Rozbalovacie články pre Blogger

Ak je článok, za ním ďalší, a ďalší, každý v celej svojej dĺžke, je to neprehľadné a zdĺhavé prechádzanie. Preto je lepšie, zobraziť len krátky úvod a za nim odkaz, ktorý sa môže volať "Čítať ďalej", "Pokračovať v čítaní", "Zobraziť celý článok", a pod. Blogger takúto funkcionalitu zatiaľ neumožňuje. Existujú však postupy, ako toho dosiahnuť. Pozrite prvý návod, ak chcete rozbalovať všetky články. Pozrite druhý návod, ktorý umožňuje rozbalovať len konkrétne články, čo je výhoda.

9. 7. 2009

CSS3 borders, box-shadow

Tiene vytvárajú zaujímavý efekt, ktorým svoje stránky skrášlite.

CSS3 borders, border-radius

Na všetky tie zaoblené rohy už nebudú obrázky potrebné.

CSS3 borders, border-image

Okraje nemusia tvoriť len čiary, ale po novom aj obrázky.

CSS3 borders, border-color

CSS3 prináša mnoho noviniek, s ktorými bude tvorba web stránok jednoduchšia a výrazne mocnejšia. Rôzne triky, ktoré sa v CSS2 len ťažko dosahujú, budú v CSS3 natívne podporované. CSS3, rovnako ako HTML5, je stále vo vývoji.

8. 7. 2009

Rozdelenie štvorca

Štvorec jednoducho rozdelíme na 4 zhodné štvorce, na 4 zhodné pravouhlé trojuholníky i na 8 zhodných trojuholníkov. Dokážete ho však rozdeliť na 6 obsahom i tvarom zhodných častí? Aký budú mať tvar?
Táto úloha sa zdá veľmi zložitá, je však vcelku jednoduchá.

7. 7. 2009

List papiera

List papiera roztrhnite napoly, jednu polovicu opäť napoly atď. Koľko delení je treba, aby ste získali čiastočky hmoty atómu?
Hmotnosť atómu berme (1/10^24)g a hmotnosť listu papiera 1g.

Dve plechovky

Dve plechovky naplnené kávou majú rovnaký tvar a sú z rovnakého plechu. Prvá plechovka váži 2 kg a má výšku 12 cm; druhá váži 1 kg a má výšku 9,5 cm. Aká je čistá váha kávy?

Nájdi príslušné čísla

S dvoma celými číslami sme vykonali tieto aritmetické operácie:
1. najprv sme ich sčítali
2. od väčšieho sme odčítali menšie
3. navzájom sme ich vynásobili
4. väčšie sme delili menším
Výsledky všetkých operácii sme sčítali a obdržali číslo 243. Vyhľadajte príslušné čísla.

Zábava s PhotoFunia

Každú fotku, na ktorej je vaša tvár, môžete vystrihnúť a podsunúť do iných záberov. Služba PhotoFunia vám v tomto priestore poskytne množstvo zábavy. Ako prvé vyberiete jeden z dostupných efektov, alebo prostredí, ktoré vám vyhovuje. Následne vložíte fotku s vašou tvárou, ktorú chcete použiť. Celý proces funguje automatizovane - program detekuje tvár, vystrihne a upraví. Nakoniec uvidíte vytvorenú, fiktívnu fotografiu s vašou tvárou. Samozrejmosťou je možnosť stiahnutia. Uvádzam niekoľko svojich fotiek ako príklad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6. 7. 2009

Nahraď číslicami

Nahraďte číslicami:
MNO = (NM)^2 = O.O.O

Šachovnica 3

Jožko sa snaží premiestniť šachového koňa z ľavého dolného rohu šachovnice (a1) do pravého horného rohu (h8) tak, aby kôň pri premiestňovaní prešiel každým polom šachovnice práve raz. Zatiaľ sa mu to nedarí. Rozoberte úlohu teoreticky a vysvetlite mu, ako to je.
Predchádzajúci príklad so šachovnicou nájdete tu.

Telefónne číslo

Päťciferné telefónne číslo čítame obyčajne takto: 234-16.
a) Koľko účastníkov môže mať prvé trojčíslie?
b) Koľko čísel by som musel vytočiť, aby som sa dovolal známemu, o ktorom viem, že v jeho päťmiestnom telefónnom čísle sú najmenej 4 dvojky? (Na prvom mieste nie je nula.)

5. 7. 2009

Turisti

K ceste je pripravených sto osôb. Desať z nich nevie ani francúzsky, ani nemecky. 75 osôb vie nemecky, 83 vie francúzsky. Koľko turistov ovláda dva jazyky?

Pytagorejské čísla

Pytagorejské čísla sú také prirodzené čísla, ktoré majú tú vlastnosť, že súčet druhých mocnín dvoch z nich sa rovná druhej mocnine tretieho. Napr.:
3^2 + 4^2 = 5^2
5^2 + 12^2 = 13^2
8^2 + 15^2 = 17^2
9^2 + 40^2 = 41^2
11^2 + 60^2 = 61^2
13^2 + 84^2 = 85^2

atď.
Takých čísel je nekonečne mnoho. Po prejdení týchto skupín zistíme, že v každej je jedno číslo párne.

Mocnina dvojciferného čísla

Druhú mocninu ľubovolného dvojciferného čísla je možné vypočítať i takto:
48^2 = 50.46 + 2^2 = 2304
54^2 = 58.50 + 4^2 = 2916

atď.
Skúste odôvodniť a vysvetliť pravidlo.

Schôdzka

Schôdzka začala medzi 6. a 7. hodinou večer a skončila medzi 9. a 10. hodinou.
Určite, v ktorú hodinu schôdzka začala a v ktorú skončila, ak viete, že malá a veľká ručička si za tú dobu vymenili miesta.

Úloha pre Fibonacciho

Začiatkom XIII. storočia žil v Pise matematik Leonardo Fibonacci (lat. filius Bonacci, Bonacciho syn). V roku 1225 navštívil Pisu rímsky cisár Fridrich II. so skupinou matematikov, ktorí chceli Fibonacciho vyskúšať. Dali mu túto úlohu: Máte nájsť číslo, ktoré je štvorcom (druhou mocninou) a zostane štvorcom, ak k nemu pridáte, alebo uberiete 5. Ktoré je to číslo?

Tisíce miesto

Predstavte si, že píšete čísla od 1 za sebou tak, ako nasledujú:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
Ktorá číslica stojí na tisícom mieste? Ako to zistíte?

RGB template

Popis: Stránky s touto témou sú rozdelené do troch stĺpcov, ktoré charakterizujú farby RGB - červená, zelená, modrá. Pre užívateľa je jednoduché sa orientovať, od farebného rozlíšenia si rýchlejšie zapamätá umiestenie jednotlivých gadgetov.
Ukážka: tu
Odkaz na stiahnutie: edisk.cz

Dokonalé čísla

Číslo 6 má zaujímavú vlastnosť: súčet všetkých jeho vlastných delitelov, tj. 1, 2, 3, sa rovná danému číslu: 1 + 2 + 3 = 6. Pravdepodobne je možné nájsť viac čísel, ktoré majú túto vlastnosť. Skúste ich teda nájsť, pamätajte však, že musíte spočítať všetky vlastné delitele pôvodného čísla. Nič sa nesmie vynechať.
Poznamenám, že ide o dokonalé čísla, ktorými sa už zaoberal Euklides. Do dnes známe dokonalé čísla sú všetky párne, ale ešte nie je dokázané, že neexistuje nepárne dokonalé číslo.

4. 7. 2009

Sedemuholník

Vypočítajte veľkosť uhlu, ktorý zvierajú dve susedné strany pravidelného sedemuholníka.

Dva vtáky, jedna ryba

Na dvoch protiľahlých brehoch rieky sú dva stromy. Výška jedného je 30 m a výška druhého je 20 m, od seba sú vzdialené 50 m. Na vrcholku každého stromu sedí vták. Obaja vtáci náhle spozorujú rybu, ktorá vyplávala na povrch náhodou na priamke medzi stromami. Vtáci sa vrhnú na rybu rovnakou rýchlosťou a doletia k nej súčasne. V akej vzdialenosti od stromov sa objavila ryba?

3. 7. 2009

Trikrát číslo 3

Hádajte, ktoré čísla je možné napísať tromi trojkami bez použitia ďalších znakov matematických úkonov, a usporiadajte ich podľa veľkosti.

Jasno a zamračeno

Čo myslíte, koľko je treba týždňov k tomu, aby sa vystriedali všetky možnosti striedania jasných a zamračených dní, ktoré sa môžu vyskytnúť za jeden týždeň, tj. za 7 dní? (Pripúšťame len tieto dve možnosti.)

Fľaštička

Nemocnica dostala fľaštičku s objemom 100 cm^3, naplnenú tabletkami v tvare guličiek, každú o priemere 2 mm. Koľko tam bolo tabletiek?
Úloha nie je tak jednoduchá a musíte trochu popremýšľať. Je samozrejmé, že určenie presného počtu tabletiek nie je možné, pretože to závisí aj od tvaru a polomeru fľaštičky. Stačí, keď zistíte približný výsledok.

Tretia mocnina

Nájdite štyri po sebe idúce prirodzené čísla, aby súčet tretích mocnín prvých troch sa rovnal tretej mocnine štvrtého čísla.

Tri čísla

Sčítajte tri čísla, z ktorých jedno je zapísané jednou jednotkou a štyrmi dvojkami, druhé dvojkou a štyrmi trojkami a tretie jednotkou, dvoma dvojkami, trojkou a štvorkou. Dostanete súčet 98 765. Napíšte správne celý príklad.

Vypočítaj z pamäti

Ako rýchlo vypočítate (z pamäti) tento príklad:
( 10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2 ) / 365 ?
Napoviem, že čísla 10, 11, 12, 13, 14 tvoria Račinského rad s jednou zaujímavou vlastnosťou.

31. mocnina

S použitím logaritmu čísel určite prirodzené čísla, ktorých 31. mocnina je 35 miestne prirodzené číslo.

3 nádoby

Máme 3 nádoby. Prvá má 8 litrov a je po okraj naplnená vodou. Druhá má 5 litrov, tretia 3 litre. Druhá a tretia nádoba je prázdna. Vhodným prelievaním vody máme dosiahnuť toho, aby i v prvej i v druhej nádobe boli 4 litre vody. Ako to urobíme bez odmerky?

2. 7. 2009

Šachovnica 2

Na prázdnu šachovnicu postavte štyri dámy tak, aby sa nimi prekryli všetky neobsadené polia okrem polí a1, a2, b1, b2.
Predchádzajúci príklad so šachovnicou nájdete tu.

Rádiotelegraf

Rádiotelegraf vynašiel v XIX. storočí A. S. Popov. V ktorom roku to bolo, ak vieme, že od začiatku XIX. storočia do toho roku uplynulo 19krát viac času než od spomenutého roku do začiatku XX. storočia?

Počet žiakov

Pri hodine telesnej výchovy nastúpili žiaci do veľkého obdĺžnika. Na jednej strane stojí o 5 žiakov viac než na druhej strane. Ak žiaci nastúpia do štvorstupu, chýba v poslednej štvorici jeden. Aký je počet žiakov?

6 litrov

Máme nádobu 4litrovú a 9litrovú. Potrebujeme nabrať 6 litrov vody. Ako?

Priemerná rýchlosť

Trať 45 600 m ujde vlak za 0,86 hodiny, na zastávkach sa zdrží 6 min. Akou priemernou rýchlosťou v m/s sa pohybuje?

Počet rýb

Rybári vylovili z rybníka 60 rýb, jedna ryba krajšia ako druhá. Tentokrát ich ale označili a opäť pustili do vody. Druhý deň, keď ryby už boli rozptýlené po celom rybníku, vylovili 80 rýb a zistili, že 5 z nich je označených. Koľko rýb bolo asi v rybníku?

1. 7. 2009

10 mincí

Zostavte 10 mincí do trojuholníka, ako je na obr.A. Stačí zameniť polohu troch mincí tak, aby sa trojuholník obrátil na tvar podľa obr.B. Ako na to?

Šachovnica

Koľko rôznych ťahov môže na prázdnej šachovnici urobiť
a) jazdec
b) dáma?

White template

Popis: Troj-stĺpcová téma, určená pre Blogger. Hlavným cieľom je maximálna jednoduchosť a prehľadnosť. Šírka okna dosahuje 1000px. Naľavo menu, v strede obsah, napravo menu. Farba nadpisu - modrá. Zvýraznenie textu - zelená, modrá, červená.
Ukážka: tu
Odkaz na stiahnutie: edisk.cz