2. 7. 2009

Počet žiakov

Pri hodine telesnej výchovy nastúpili žiaci do veľkého obdĺžnika. Na jednej strane stojí o 5 žiakov viac než na druhej strane. Ak žiaci nastúpia do štvorstupu, chýba v poslednej štvorici jeden. Aký je počet žiakov?