3. 7. 2009

3 nádoby

Máme 3 nádoby. Prvá má 8 litrov a je po okraj naplnená vodou. Druhá má 5 litrov, tretia 3 litre. Druhá a tretia nádoba je prázdna. Vhodným prelievaním vody máme dosiahnuť toho, aby i v prvej i v druhej nádobe boli 4 litre vody. Ako to urobíme bez odmerky?