17. 10. 2009

Pozdrav (echo, banner, function)

Ak ste nováčik a táto problematika Vám nič nehovorí, kliknite na nasledovné otázky. Čo je to Bash? Aké príkazy môžem použiť?

10. 10. 2009

Bakalárska práca

Je tu tretí ročník. To znamená, že ma čaká bakalárska práca. Zadanie mojej témy je nasledovné:
Názov práce — CMS Drupal pre školy
Cieľ — Navrhnite riešenie internetového portálu založené na CMS Drupal podľa potrieb vzdelávacích inštitúcií.
Obsah —
 1. Systém CMS Drupal
 2. Zamerajte sa na:
  1. Analýza potrieb škôl a školstva na CMS
  2. Informačná štruktúru portálu a prezentáciu obsahu
  3. Návrh komponentov na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z analýzy potrieb
  4. Komunity používateľov (autentifikácia, oddelené priestory, pridávanie obsahu, editácia, komunikácia komunity a pod.)
  5. Dizajn
 3. Navrhnite portál s vlastnosťami podľa potreby virtuálnej školy
 4. Navrhnite dizajn portálu
 5. Realizujte portál podľa pokynov vedúceho