17. 10. 2009

Pozdrav (echo, banner, function)

Ak ste nováčik a táto problematika Vám nič nehovorí, kliknite na nasledovné otázky. Čo je to Bash? Aké príkazy môžem použiť?

Uvádzam 3 možnosti, ako si môžete vypísať krátky "Pozdrav". Text, ktorý nasleduje za znakom #, je komentár. Pokiaľ nejakým príkazom nerozumiete, alebo chcete o nich vedieť viac, napíšte man nazov_prikazu.

1.spôsob

echo "Pozdrav" #jednoduchý výpis

2.spôsob

pozdrav="banner -w50 Pozdrav"
eval $pozdrav #vykoná príkazy uložené v premennej pozdrav


3.spôsob

function pozdrav() #deklarácia funkcie pozdrav
{
echo "$1" #vypíše prvý prijatý parameter funkcie
}
pozdrav Pozdrav! #zavoláme funkciu