10. 10. 2009

Bakalárska práca

Je tu tretí ročník. To znamená, že ma čaká bakalárska práca. Zadanie mojej témy je nasledovné:
Názov práce — CMS Drupal pre školy
Cieľ — Navrhnite riešenie internetového portálu založené na CMS Drupal podľa potrieb vzdelávacích inštitúcií.
Obsah —
 1. Systém CMS Drupal
 2. Zamerajte sa na:
  1. Analýza potrieb škôl a školstva na CMS
  2. Informačná štruktúru portálu a prezentáciu obsahu
  3. Návrh komponentov na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z analýzy potrieb
  4. Komunity používateľov (autentifikácia, oddelené priestory, pridávanie obsahu, editácia, komunikácia komunity a pod.)
  5. Dizajn
 3. Navrhnite portál s vlastnosťami podľa potreby virtuálnej školy
 4. Navrhnite dizajn portálu
 5. Realizujte portál podľa pokynov vedúceho