5. 7. 2009

Pytagorejské čísla

Pytagorejské čísla sú také prirodzené čísla, ktoré majú tú vlastnosť, že súčet druhých mocnín dvoch z nich sa rovná druhej mocnine tretieho. Napr.:
3^2 + 4^2 = 5^2
5^2 + 12^2 = 13^2
8^2 + 15^2 = 17^2
9^2 + 40^2 = 41^2
11^2 + 60^2 = 61^2
13^2 + 84^2 = 85^2

atď.
Takých čísel je nekonečne mnoho. Po prejdení týchto skupín zistíme, že v každej je jedno číslo párne.