4. 7. 2009

Sedemuholník

Vypočítajte veľkosť uhlu, ktorý zvierajú dve susedné strany pravidelného sedemuholníka.