6. 7. 2009

Telefónne číslo

Päťciferné telefónne číslo čítame obyčajne takto: 234-16.
a) Koľko účastníkov môže mať prvé trojčíslie?
b) Koľko čísel by som musel vytočiť, aby som sa dovolal známemu, o ktorom viem, že v jeho päťmiestnom telefónnom čísle sú najmenej 4 dvojky? (Na prvom mieste nie je nula.)