1. 7. 2009

10 mincí

Zostavte 10 mincí do trojuholníka, ako je na obr.A. Stačí zameniť polohu troch mincí tak, aby sa trojuholník obrátil na tvar podľa obr.B. Ako na to?