2. 7. 2009

Rádiotelegraf

Rádiotelegraf vynašiel v XIX. storočí A. S. Popov. V ktorom roku to bolo, ak vieme, že od začiatku XIX. storočia do toho roku uplynulo 19krát viac času než od spomenutého roku do začiatku XX. storočia?