3. 7. 2009

Tri čísla

Sčítajte tri čísla, z ktorých jedno je zapísané jednou jednotkou a štyrmi dvojkami, druhé dvojkou a štyrmi trojkami a tretie jednotkou, dvoma dvojkami, trojkou a štvorkou. Dostanete súčet 98 765. Napíšte správne celý príklad.