5. 7. 2009

Dokonalé čísla

Číslo 6 má zaujímavú vlastnosť: súčet všetkých jeho vlastných delitelov, tj. 1, 2, 3, sa rovná danému číslu: 1 + 2 + 3 = 6. Pravdepodobne je možné nájsť viac čísel, ktoré majú túto vlastnosť. Skúste ich teda nájsť, pamätajte však, že musíte spočítať všetky vlastné delitele pôvodného čísla. Nič sa nesmie vynechať.
Poznamenám, že ide o dokonalé čísla, ktorými sa už zaoberal Euklides. Do dnes známe dokonalé čísla sú všetky párne, ale ešte nie je dokázané, že neexistuje nepárne dokonalé číslo.