5. 7. 2009

Tisíce miesto

Predstavte si, že píšete čísla od 1 za sebou tak, ako nasledujú:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
Ktorá číslica stojí na tisícom mieste? Ako to zistíte?