7. 7. 2009

List papiera

List papiera roztrhnite napoly, jednu polovicu opäť napoly atď. Koľko delení je treba, aby ste získali čiastočky hmoty atómu?
Hmotnosť atómu berme (1/10^24)g a hmotnosť listu papiera 1g.