7. 7. 2009

Nájdi príslušné čísla

S dvoma celými číslami sme vykonali tieto aritmetické operácie:
1. najprv sme ich sčítali
2. od väčšieho sme odčítali menšie
3. navzájom sme ich vynásobili
4. väčšie sme delili menším
Výsledky všetkých operácii sme sčítali a obdržali číslo 243. Vyhľadajte príslušné čísla.