2. 7. 2009

Šachovnica 2

Na prázdnu šachovnicu postavte štyri dámy tak, aby sa nimi prekryli všetky neobsadené polia okrem polí a1, a2, b1, b2.
Predchádzajúci príklad so šachovnicou nájdete tu.