5. 7. 2009

Úloha pre Fibonacciho

Začiatkom XIII. storočia žil v Pise matematik Leonardo Fibonacci (lat. filius Bonacci, Bonacciho syn). V roku 1225 navštívil Pisu rímsky cisár Fridrich II. so skupinou matematikov, ktorí chceli Fibonacciho vyskúšať. Dali mu túto úlohu: Máte nájsť číslo, ktoré je štvorcom (druhou mocninou) a zostane štvorcom, ak k nemu pridáte, alebo uberiete 5. Ktoré je to číslo?