3. 7. 2009

31. mocnina

S použitím logaritmu čísel určite prirodzené čísla, ktorých 31. mocnina je 35 miestne prirodzené číslo.