15. 6. 2009

Posledné komentáre

Ak chcete zobraziť posledné komentáre (funguje pre Blogger), postupujte nasledovne. Prihláste sa do blogu, otvorte Rozloženie - Prvky stránky. Pridajte nový modul gadget, ktorý sa nazýva Informačný kanál (viď obr.)


Gadget - Informačný kanál

Aby ste zobrazili posledné komentáre, musíte pre modul Informačný kanál vyplniť adresu pre odber komentárov:
http://VASBLOG.blogspot.com/feeds/comments/default

Zmeny uložte a pozrite na váš blog!