13. 6. 2009

Silver Plate 2 template

Popis: Téma Silver Plate, pre Blogger, sa dočkala niekoľkých inovácií - druhá verzia je tu! Sivé pozadie; 2 oddelené stĺpce - naľavo obsah, napravo menu; na zvýraznenie textu použité 3 farby - zelená, modrá, červená.
Ukážka: tu
Odkaz na stiahnutie: edisk.cz