24. 6. 2009

Rozdelenie majetku

V starom Ríme zomrel jeden muž a zanechal po sebe ženu, ktorej sa malo narodiť dieťa. V záveti stanovil, že ak sa narodí syn, dostane 2/3 majetku a matka 1/3, ak sa narodí dcéra, dostane 1/3 majetku a matka 2/3.

Vdove sa narodili dvojčatá, chlapec a dievča. Ako rozdeliť majetok, aby to čo najviac vyhovovalo podmienkam v záveti?