25. 6. 2009

Konštrukcia čísla pí

Konštrukcia čísla π, pomocou kružítka a pravítka, vyzerá nasledovne. Zostrojte pravouhlý trojuholník ABC s odvesnami 8 a 9. Dĺžka prepony AB = √(8^2 + 9^2) = √145 = 12,041 59... Podľa priloženého obrázku zostrojte na prepone AB bod D tak, aby dĺžka AD = 8,9.Potom DB = 12,041 59... - 8,9 = 3,141 59... a táto úsečka sa pri teoreticky presnej konštrukcii líši od čísla π len v milióntinách zvolenej jednotky.