30. 6. 2009

Mathematica Tour 2009

Niekedy v letnom semesteri som sa zúčastnil Czech and Slovak Republic Tour, v Žiline. Prezentácia bola zameraná na produkt Mathematica, jej integráciu v oblasti vzdelania a vývoja. Anglicný názov prezentácie je Integrating Mathematica in Education and Research.

Ráno mi na e-mail prišla elektronická verzia prezentácie, v dokumente PDF (80 strán), a nejaké drobnosti. Dobre, že som si toho všimol, pretože správa bola v zložke SPAM.

Prezentáciu (v angličtine) si môžete stiahnuť tu.