28. 6. 2009

Zisti ich vek

Dve priateľky sa dohadovali, koľko majú rokov. Jedna z nich hovorí: "Mám práve dvakrát toľko rokov, ako si mala ty, keď som mala toľko rokov, čo ty teraz. Akonáhle budeš mať toľko rokov, koľko je teraz mne, budeme mať spolu 63 rokov."

Koľko rokov má každá z nich?