24. 6. 2009

Skok na začiatok

Táto malá pomôcka umožní čitateľom vašich stránok posunutie aktuálnej stránky na jej začiatok. Môže ísť o znak, ako v tomto prípade, alebo text, či obrázok, ktorý je umiestený zvyčajne v pravom dolnom rohu. Je to rýchlejšie ako používanie klávesy PGUP, ekvivalentné s klávesou HOME, s tým rozdielom, že na to stačí kliknutie myši.

Pridajte nasledovný kód:

HTML

<div class='backtotop'>
<a href='#' rel='nofollow' title='Back to Top'>▲</a>
</div>


CSS

div.backtotop a {
  text-decoration: none;
  font-size: 130%;
  color: #777;
  display: scroll;
  position: fixed;
  bottom: 5px;
  right: 5px;
}