9. 9. 2009

Odmocnina 3

Je tu ďalšia odmocnina! Otázka znie, čo je viac?
piata√ z 5, alebo
druhá√ z 2

Dospejte k výsledku bez počítania hodnôt odmocnín.
Predchádzajúci príklad na odmocninu nájdete tu.