7. 9. 2009

Magický štvorec

Poznáte magický štvorec, ktorý vytvoril Leonhard Euler?

Tento štvorec má nasledovné vlastnosti:
- 64 políčok (8x8)
- súčet čísel v každom riadku, je rovný 260
- súčet čísel v každom stĺpci, opäť rovný 260
- číselný súčet každého pol-riadku je 130Šachový jazdec vyštartuje na políčku s číslom 1. Jeho cieľom je preskákať 64 políčok v správnom číselnom poradí. Dokážete doplniť chýbajúce čísla?