10. 5. 2009

Blogger a vyhľadávanie

Blogger a vyhľadávanie? Žiadny problém!
V priebehu chvíľky docielite takýto výsledok:


Vyhľadávanie na Bloggeri

Poďme na to!
Prihláste sa na blogger.com, otvorte Nastavenia / Rozloženie.
Vidíte mapu rozloženia jednotlivých prvkov, zrejme nie prvý krát. Kliknite na Pridať modul gadget, pridajte nový modul HTML/Javascript (viď obr.)


Pridanie nového modulu

Kliknutím na upraviť editujte modul HTML/Javascript.
Modul pomenujte, napríklaď "Hľadať".

Vložte nasledujúci kód:

<form id="searchthis" action="http://elitebook.blogspot.com/search" style="display: inline;" method="get">
<tr>
<td nowrap="nowrap" valign="top" height="16" align="left">
<input id="b-query" maxlength="243" class="textinputsearch" value="" name="q" size="22" type="text"/>
<input id="b-searchbtn" alt="Search" width="24" src="http://i39.tinypic.com/2qsvris.png" height="24" align="top" type="image"/>
</td></tr></form>


Červenou farbou je adresa pre váš blog a cesta k obrázku, nutné zmeniť!


Výsledok editovania

Posledným krokom je uložiť zmeny.
Veľa zdaru vo vyhľadávaní :)