10. 5. 2009

HTML a špeciálne znaky

Chcem sa podeliť o HTML, prípadne PHP kód.
Vidím, že Blogger ho odmieta zobraziť ako text.
Riešenie? Jednoduché!

1. Vlož kód do NOTEPAD-u.
2. Otvor Edit -> Replace (CTRL-H)
3. Všetky znaky < zameň za & l t ; (bez medzier!)
4. Všetky znaky > zameň za & g t ; (bez medzier!)
5. Označ upravený kód a vlož do článku na blogspote.

To je celé.
Fígeľ spočíva v tom, že znaky < a > dokážeme zapísať znakmi & l t ; a & g t ;, ktoré priehliadač prečíta a interpretuje opäť ako znaky < a >.