17. 5. 2009

Dark Room

Patríte medzi fanúšikov Matrixu, alebo radi spomínate na staré časy výpočtovej techniky?
Skúste textový editor Darm Room. Dark Room pôsobí ako 25 ročný IBM monitor - zelený text na čiernom pozadí. Žiadne prebytočné tlačítka a rušivé elementy. Ste to len vy a Dark Room - ideálne podmienky na kreatívne písanie.
Dark Room nevyžaduje inštaláciu. Na jeho spustenie však potrebujete .NET Framework 2.0. Po spustení pracujete v režime FullScreen. Klávesou ESC, alebo F11 z FullScreen módu vyskočíte, kedy uvidíte podobu s textovým editorom Notepad. Práca vo FullScreen móde je však pohodlnejšia. Zvládnutie niekoľkých klávesových skratiek učiní prácu efektívnejšou.


Dark Room v akcii

Základné skratky:

Ctrl-S   uloží dokument, formát .txt
Ctrl-O   otvorí dokument
Ctrl-N   nový dokument
Ctrl-Q   ukončí program

Práca s textom:

Ctrl-C   kopírovanie textu
Ctrl-X   vystrihnutie textu
Ctrl-V   vloženie textu
Ctrl-A   označenie celého textu

Oprava chýb:

Ctrl-Z   krok dozadu
Ctrl-Y   krok dopredu

Pokročilé skratky:

šípky L,R,U,D   pohyb v texte
Ctrl-L, Ctrl-R   preskočenie slova
Ctrl-U, Ctrl-D   preskočenie odstavca
Shift-L, Shift-R   označenie písmen
Shift-U, Shift-D   označenie riadku
Shift-Ctrl-L, Shift-Ctrl-R:   označenie slova
Shift-Ctrl-U, Shift-Ctrl-D:   označenie odstavca
Ctrl-Backspace   zmaže slovo pred kurzozom
Ctrl-Delete   zmaže slovo za kurzorom

Klávesové šípky uvádzam ako:

L - left (doľava)
R - right (doprava)
U - up (hore)
D - down (dole)

http://they.misled.us