30. 4. 2009

Strihanie konárov

Od tejto, vcelku prospešnej práce, uplynuli dva dni. Nápad vznikol v neskorých hodinách pri popíjaní piva v blízkom podniku, nazývanom Pohoda.

Cesta na našu fakultu, ktorú každý deň podstupujeme, je úzka. Tento nedostatok komplikujú prečnievajúce konáre, ktoré do cesty zasahujú. Ako parta troch kamarátov sme sa zhodli a vymysleli plán.

Každý z nás zobral potrebné náradie, ktoré vyzeralo najvhodnejšie. Boli to nožnice na konáre, štikačky a nožík s pílkou. Z každého po jednom kuse. Napriek tomu, že lepšie náradie nebolo dostupné, na našej spokojnosti to neubralo.

Vybrali sme sa, prekážajúce konáre odstrihli alebo spílili. Následne sme ich odhodili na miesto, kde nezavadzajú. Odhadujem to na 20 spílených a 200 odstrihnutých konárov. Celá práca, na okolo 100 metrovom úseku, trvala približne 1hod 20min.